Selecteer een pagina

Update maandag 26 maart

Voortgang Projectorganisatie RVVH 100 jaar

 

Informatiebijeenkomst
Vrijdagavond 23 maart jl. is er een informatiebijeenkomst geweest in ons Clubhuis. Ca. 70 leden en geïnteresseerden waren aanwezig en werden voorgelicht over de inhoud van het opgestelde Jubileumplan door middel van een presentatie. De respons was zeer positief en heeft de Projectorganisatie het vertrouwen gegeven op de goede weg te zijn. Het was ook fijn te constateren dat, nu bekend is welke activiteiten georganiseerd gaan worden,  een aantal van de aanwezigen zich spontaan hebben aangemeld voor het leveren van een bijdrage. Voor de afwezigen is de presentatie ook te zien als video en hier te bekijken/downloaden. Hou er dan wel rekening mee dat de overgangen allemaal wat sneller gaan en dat de presentatie zonder geluid is. Er wordt dus geen mondelinge toelichting gegeven zoals dat op de informatiebijeenkomst wel het geval was. Indien daardoor vragen rijzen neem dan s.v.p. contact op met één van de leden van de Projectorganisatie.

Jubileumplan
In het Jubileumplan zijn de activiteiten opgenomen die in het Jubileumjaar zullen worden georganiseerd. Niet alle activiteiten hebben al een datum gekregen. Dit heeft met een aantal factoren te maken. Allereerst is het van belang dat de data van jubileumactiviteiten worden afgestemd met de organisatoren van verenigingsactiviteiten die elk jaar plaatsvinden. Naar verwachting komt daar in de 2e week van april meer duidelijk in. Ten tweede is het de bedoeling dat de nog samen te stellen commissies voor het organiseren van iedere afzonderlijke activiteit nog zelf een geschikte datum kunnen kiezen.

Vervolg
Hoe gaan we verder? Donderdag 5 april a.s. komt de Projectgroep weer bij elkaar. De doelstelling is om het Jubileumplan definitief vast te stellen om aansluitend aan te kunnen bieden voor besluitvorming aan het Bestuur van RVVH. Ook gaat de Projectgroep de samenstelling van de Commissies per activiteit bespreken en voorlopig invullen. Dit geschiedt dan op basis van de aanmeldingen die zijn ontvangen. Iedere Commissie wordt, tijdens de nadere uitwerking en uitvoering van de activiteit, vertegenwoordigd door een lid uit de Projectgroep. Dit lid vormt de schakel met de Projectorganisatie en begeleid de Commissie om het beoogde resultaat te behalen. Het maken van het programma voor iedere activiteit is aan de leden van een Commissie. In onderstaande tabel wordt weergegeven wie vanuit de Projectgroep de Commissies begeleidt:

Commissies
Nadat de voorlopige Commissies door de Projectgroep zijn samengesteld, zullen de mensen die zich hebben aangemeld voor het leveren van zijn of haar bijdrage, worden benaderd. Aangezien de activiteiten verspreid over het Jubileumjaar zullen gaan plaatsvinden, behoeft niet iedere Commissie meteen aan de slag. Wel willen we de Commissies voor alle activiteiten nog vóór de zomervakantie volledig ingevuld te hebben en een eerste keer bij elkaar te laten zijn gekomen. De Commissies voor het organiseren van de Jubileumreceptie, Historie RVVH 100 Jaar en Rad van Avontuur, zullen al op korte termijn moet starten, omdat de deze al in september a.s. uitvoering moeten geven aan de activiteit.

Aanmelden
ndien je nog steeds niet bent aangemeld voor het leveren van een bijdrage aan een activiteit, dan kan dat uiteraard nog steeds. Voor het leveren van een bijdrage behoeft het niet zo te zijn dat er meerdere keren een beroep op je zal worden gedaan gedurende de voorbereidingen. Tijdens de dag van een activiteit is alle hulp ook welkom. Geef dit gewoon aan bij aanmelding. Het aanmelden kan mondeling geschieden bij één van de leden van de Projectorganisatie of digitaal.

Tot slot
De leden van de Projectorganisatie willen tenslotte alle leden en geïnteresseerden, die naar de informatiebijeenkomst zijn gekomen, nog extra bedanken voor hun getoond belangstelling positieve respons. Het stimuleert de leden van de Projectorganisatie om in brede samenwerking het aanstaande Jubileum tot een succes te maken.

Namens de Projectorganisatie,
E(rik) den Hartog (Projectleider)

DIRECT AANMELDEN? Klik op de knop om direct naar het digitale aanmeldformulier te gaan.

Projectorganisatie

Vragen?
Heb je nog vragen o.i.d. ten aanzien van het Jubileum RVVH 100 jaar, neem dan gerust contact op met één van de leden uit de Projectorganisatie. Bij hun kun je overigens ook mondeling de aanmelding doen voor het leveren van je bijdrage.

 

De Stuurgroep bestaat uit:

 • Stefan Komduur Vertegenwoordiger en schakel met bestuur RVVH
 • Erik den Hartog Projectleider
 • Ton van Prooijen Projectsecretaris

 

De Projectgroep bestaat uit:

 • Erik den Hartog Projectleider
 • Ton van Prooijen Projectsecretaris
 • Joop Blaak Projectlid Financiën
 • Theo Leenheer Projectlid Communicatie
 • Mario Papavoine Projectlid PR/Sponsoring
 • N.t.b. Voorzitter van de Klankbordgroep

 

De Klankbordgroep bestaat uit:

 

 •  Ruben van Vliet Vertegenwoordiging Pupillen
 • Carlo Achterberg Vertegenwoordiging Junioren
 • Esmeralda vd Heerik Vertegenwoordiging Damesvoetbal
 • Jeroen vd Male Vertegenwoordiging Senioren
 • Ger Bos & Han van Loon Vertegenwoordiging Selectie
 • John Knikkenberg Vertegenwoordiging Rustende Leden
 • Hennie vd Sluis Vertegenwoordiging Vrienden van RVVH
 • Dirk de Ruiter Vertegenwoordiging Bar/Keuken
 • Tom Westerink – Vertegenwoordiging Voetbalschool

sp-rvvh_01sp-rvvh_02sp-rvvh_03sp-rvvh_04sp-rvvh_05 sp-rvvh_06