Selecteer een pagina

Voortgang Projectorganisatie RVVH 100 jaar

Donderdagavond 8 februari jl is de Projectorganisatie voor het eerst in volledige samenstelling bij elkaar gekomen. In deze bijeenkomst is onder andere stilgestaan bij de respons op de communicatie in de afgelopen weken. Via posters, website, contacten, etc. was het aanstaande 100 jarig Jubileum van de vereniging onder de aandacht gebracht. Hierbij is tevens de uitnodiging gedaan om ideeën aan te leveren voor het organiseren van activiteiten of het leveren van een bijdrage hieraan. De gezamenlijke conclusie was dat met de binnengekomen reacties een aantrekkelijk programma kan worden samengesteld. Verheugend was ook dat er positieve reacties zijn ontvangen en dat er ook een aanmerkelijk aantal personen zich hebben aangemeld om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van een activiteit uit het nog samen te stellen programma. De Projectorganisatie hoopt verder dat er nog meer reacties, van mensen die bereid zijn mee te werken, zullen volgen zodra het definitieve programma is vastgesteld.

Hoe gaan we nu verder?
Ieder lid van de Projectorganisatie heeft een overzicht ontvangen met aangeleverde ideeën en maakt een persoonlijke selectie. Deze worden verzameld en op 22 februari a.s. besproken met als doel een voorlopig Jubileumprogramma samen te stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met variatie, doelgroepen, financiën, benodigde menskracht etc.

Informatiebijeenkomst
Het voorlopige Jubileumprogramma wordt aan de leden en overige belangstellenden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst op vrijdagavond 23 maart a.s. in de kantine op het Sportpark. We hopen dat u inmiddels geïnteresseerd bent geraakt en deze datum alvast noteert in uw agenda.

Commissies
Nadat het Jubileumprogramma definitief is vastgesteld door het Bestuur, wordt aangevangen met de voorbereidingen van de activiteiten. Hiervoor zullen Commissies worden samengesteld, bestaande uit de mensen die zich hebben aangemeld voor het leveren van zijn of haar bijdrage. Uiteraard gaan we dat in goed overleg met deze mensen doen. Nog niet aangemeld? Geen probleem. Ga naar het digitale aanmeldformulier op de website www.RVVH.nl, en doe dit alsnog. Want ons motto is: “SAMENWERKEN” . Waarbij iedereen naar zijn of haar mogelijkheden een steentje bijdraagt. Je zult dan echt merken dat we met elkaar tot heel veel in staat zijn. Als Projectorganisatie hopen we dan ook dat je gehoor zult geven aan deze oproep.

DIRECT AANMELDEN? Klik op de knop om direct naar het digitale aanmeldformulier te gaan.

 

Projectorganisatie

Vragen?
Heb je nog vragen o.i.d. ten aanzien van het Jubileum RVVH 100 jaar, neem dan gerust contact op met één van de leden uit de Projectorganisatie. Bij hun kun je overigens ook mondeling de aanmelding doen voor het leveren van je bijdrage.

 

De Stuurgroep bestaat uit:

 • Stefan Komduur Vertegenwoordiger en schakel met bestuur RVVH
 • Erik den Hartog Projectleider
 • Ton van Prooijen Projectsecretaris

 

De Projectgroep bestaat uit:

 • Erik den Hartog Projectleider
 • Ton van Prooijen Projectsecretaris
 • Joop Blaak Projectlid Financiën
 • Theo Leenheer Projectlid Communicatie
 • Mario Papavoine Projectlid PR/Sponsoring
 • N.t.b. Voorzitter van de Klankbordgroep

 

De Klankbordgroep bestaat uit:

 •  Ruben van Vliet Vertegenwoordiging Pupillen
 • Carlo Achterberg Vertegenwoordiging Junioren
 • Esmeralda vd Heerik Vertegenwoordiging Damesvoetbal
 • Jeroen vd Male Vertegenwoordiging Senioren
 • Ger Bos & Han van Loon Vertegenwoordiging Selectie
 • John Knikkenberg Vertegenwoordiging Rustende Leden
 • Hennie vd Sluis Vertegenwoordiging Vrienden van RVVH
 • Dirk de Ruiter Vertegenwoordiging Bar/Keuken
 • Tom Westerink – Vertegenwoordiging Voetbalschool

sp-rvvh_01sp-rvvh_02sp-rvvh_03sp-rvvh_04sp-rvvh_05 sp-rvvh_06