Sponsors Reünie RVVH 100 Jaar

Geen vereniging kan tegenwoordig nog functioneren zonder sponsoren. De kosten voor een vereniging zijn enorm en dankzij onze vrijwilligers én onze sponsoren is het nog mogelijk om de contributie voor de leden acceptabel te houden zodat iedereen zijn plezier op de trainingsavonden en wedstrijddagen kan beleven. Er zijn sponsoren die ook nog extra ondersteunen als er een bijzondere activiteit wordt georganiseerd. Zo hebben wij financiële steun mogen ontvangen van onderstaande sponsoren voor onze Reünie op zaterdag 25 mei a.s.

Wij zijn deze sponsoren zeer erkentelijk voor deze steun.

Ook willen wij niet onvermeld laten dat er financiële ondersteuning is ontvangen van trouwe leden die het belangrijk vinden dat activiteiten het verenigingsleven en daarmee de saamhorigheid stimuleren. We hopen ook dat de jongere leden beseffen dat RVVH geen sportschool is waar je tegen betaling van je contributie kunt gaan sporten. Een vereniging is alleen bruisend indien “ieder lid” zijn of haar steentje bijdraagt. Je krijgt er vele vrienden en sociale contacten voor terug en maakt je leven daardoor ook veel interessanter.

 

Bent u niet benaderd voor sponsoring door leden van de Commissie die de Reünie organiseren, maar wilt u toch ook graag de Reúnie ondersteunen, laat het ons dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen met E(rik) den Hartog (06-51534295).

De mogelijkheden voor sponsoring van de Reúnie zijn in drie pakketten samengesteld. Goud, zilver en brons. Uiteraard is maatwerk ook mogelijk. Hieronder staan deze pakketten afgebeeld.

Ook willen wij niet vergeten dat de Reünie wordt ondersteund met subsidie door de Stichting Fonobori en de gemeente Ridderkerk.

Tot zover onze berichtgeving met betrekking tot de sponsoring van onze Reünie. Overigens, heeft u al een entreekaartje? Inmiddels zijn ca. 50% van de kaartjes uitgegeven. Wacht dus niet tot het laatste moment want “vol is vol”. Heeft u vrienden en/of kennissen die in het verleden bij RVVH hebben gespeeld of als vrijwilliger bij de club betrokken zijn geweest, stel hun dan s.v.p. op de hoogte van de Reünie. Overigens is de Reünie niet alleen voor de oudere leden en oud-leden. In het programma en in de muziekkeuze wordt ook rekening gehouden met de jongeren die nu lid of lid zijn geweest. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan dit programma en zeer binnenkort hopen we hier meer over naar buiten te kunnen brengen.

Namens de Projectgroep RVVH 100 Jaar

E(rik) den Hartog