Accommodatie vv RVVH

In 2020 is ons Sportpark volledig heringericht door de bouw van een scholencomplex op het hoofdveld. Dat heeft onder meer ook geleid tot de bouw van een nieuwe zit- en staantribune, nieuwe LED-verlichting op alle kunstgrasvelden en een nieuwe kassa-unit. Gelijktijdig met de herinrichting hebben bepalende onderdelen van onze opstallen bouwkundig en installatietechnisch een update gekregen. Werkzaamheden die in hoofdzaak zijn uitgevoerd door een groep van rustende leden die onderdeel uitmaken van de RVVH-onderhoudsploeg.

De plattegrond is door de herinrichting volledig gewijzigd. Op de zijgevel van de kantine is een groot bord met daarop de nieuwe plattegrond afgebeeld. Ook is er veel beplanting in de vorm van bomen en struiken geplaatst en dus is er weer sprake van een écht sportpark. Ondanks de pijn van het verlies van onze oude hoofdveld kunnen we als vereniging trots zijn met het resultaat.