Beste RVVH leden

Het afgelopen seizoen laat zich slechts als teleurstellend omschrijven vanwege de corona maatregelen welke onze overheid helaas diende te nemen. Met grote verwachting en ongeduld kijken wij allen nu al uit naar het komende seizoen welke hopelijk zonder belemmeringen gespeeld kan gaan worden.

Indien je voornemens bent RVVH te verruilen voor een andere vereniging of stopt met voetballen dien je al op voorhand, en wel voor uiterlijk 15 juni a.s. je overschrijving/opzegging als lid aan te melden/bevestigen per e-mail aan ledenadministratie@rvvh.nl.

Vanaf 16 juni a.s. is ieder lid statutair verplicht tot lidmaatschap en betaling van de volledige contributie verplichting voor het aankomende seizoen lopende van 1 Juli 2021 t/m 30 Juni 2022.

Het spreekt voor zich dat het de ambitie en doelstelling van RVVH is dat leden lid blijven en niet hun lidmaatschap beëindigen maar het bestuur wenst met deze mededeling wel aan alle zorgvuldigheid te voldoen.

 Bestuur RVVH