Bestuursmededeling Contributieachterstand!!

Uit de ledenadministratie is gebleken dat er op dit moment in totaal 115 leden c.q. ouders en/of verzorgers van jeugdleden nog in gebreke zijn gebleven daar waar het de betaling van hun contributie voor dit seizoen betreft. Het totaal bedrag wat hiermee gemoeid is ongeveer € 22.000,00 !!!

Hierbij het dringende verzoek om uiterlijk 30 November a.s. aan deze statutaire verenigingsverplichting te voldoen.

Alle betrokkenen worden de komende 2 weken via hun trainer, coördinator of de verenigingsmanager Remon Luksch hierop persoonlijk aangesproken. Indien er per uiterlijk 30 November niet is betaald, zal RVVH helaas geen coulance meer kunnen tonen en tijdens de winterstop die leden die niet betalen gaan schorsen voor deelname aan trainingen + wedstrijden.

Is iemand zijn contributie-nota kwijt, vraag dan een kopie aan bij ledenadministratie@rvvh.nl

Het bank rekening nummer is NL 89 RABO 0355 444 186 en graag als betalingskenmerk naam van het desbetreffende lid vermelden +  eventueel geboorte datum.

Vertrouwende op ieder zijn of haar medewerking.

 Bestuur RVVH