Contributie seizoen 01-07-2021 / 30-06-2022

Beste leden van RVVH

Corona beperkingen etc. etc. en de daardoor verlate aanstelling van een nieuw hoofdbestuur en overdracht van de ledenadministratie was de oorzaak waardoor de contributie nota’s pas vorige week verzonden konden worden. Wij verzoeken u allen vriendelijk om binnen de gestelde termijn van 14 dagen uw contributie te voldoen.

Ook kan in vooraf overeengekomen termijnen worden betaald echter u dient, mits van toepassing, hieromtrent voor 15 december a.s. een verzoek in te dienen per email aan:  ledenadministratie@rvvh.nl

Bestuur vv RVVH