Datum Reünie RVVH Jubileum vastgesteld!

De datum voor de Reünie, het sluitstuk van de activiteiten in het kader van ons 100 jarig bestaan, is vastgesteld. Dit is zaterdag 25 mei 2019 geworden, noteer deze datum dus alvast in uw agenda!

Om alle leden, oud-leden en medewerkers in de gelegenheid te stellen bij deze Reünie aanwezig te kunnen zijn, zal deze bij Theater het Plein aan het Koningsplein in het centrum van Ridderkerk worden georganiseerd. De Reünie start om 20:00 uur en duurt tot ca. 24:00 uur. De definitieve invulling van deze Reünie wordt momenteel nader uitgewerkt. De komende maanden zullen er nog diverse acties/actieviteiten plaatsvinden om extra sponsorgelden te genereren zodat we de Reünie voor een ieder onvergetelijk kunnen maken.

Wij spreken de hoop uit dat er tijdens deze Reünie veel oud-leden zullen verschijnen zodat “sterke” verhalen vanuit het verleden weer opgerakeld kunnen worden. Aangezien wij niet beschikken over een volledig archief met de contactgegevens van alle oud-leden is het onmogelijk om hen allemaal rechtstreeks te benaderen. Er wordt momenteel goed nagedacht welke communicatiemiddelen ingezet kunnen worden om de Reünie breed onder de aandacht te brengen. We rekenen hierbij ook op de medewerking van de huidige leden die nog contact hebben met oud-leden. Hoort zegt het voort is hierin ons motto!

Om toegang te verkrijgen tot de Reünie zullen kaarten à € 10,= in de (voor)verkoop komen. Naar verwachting starten wij hiermee eind december/begin januari. Houd de clubwebsite daarom goed in de gaten omtrent nadere informatie wanneer deze voorverkoop start en hoe de kaarten verkregen kunnen worden.