Na de afsluitende Reünie/feestavond d.d. 25 mei jl. is de Projectgroep RVVH 100 Jaar bij elkaar gekomen om het gehele Jubileumjaar te evalueren. Hiervan is een EVALUATIEVERSLAG opgesteld welke nu ook kan worden gepresenteerd aan de leden. De Projectgroep kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking en de behaalde resultaten gedurende het Jubileumjaar. Belangrijkste conclusie is dat de organisatie en uitvoering heeft geleid tot meer saamhorigheid en verbinding binnen de vereniging. De hoop is er op gevestigd dat dit zich gaat voortzetten de komende jaren.

De Reünie/feestavond is op video en foto vastgelegd door Matthijs respectievelijk Inge Leenheer. De foto’s zijn al eerder op de website geplaatst en vindt u hier. De VIDEO heeft iets meer tijd gekost maar is nu dus ook beschikbaar. We verwachten zeer binnenkort ook de geluidsbestanden van ons clublied dat tijdens de Reünie/feestavond in een nieuw jasje ten gehore is gebracht. Die zullen we dan ook meteen ook op onze website plaatsen.

Per 4 juli jl. is de Projectgroep ontbonden. Een terugkoppeling van het Jubileumjaar door het Bestuur wordt gedaan in de jaarlijkse ledenvergadering in het najaar.

 

Projectleider

Erik den Hartog