Herinrichting Sportpark Ridderkerk

Op de Ledenvergadering d.d. 8 november jl. is gecommuniceerd over de aanstaande herinrichting van het sportpark. Mogelijk bent u via de media al eerder geïnformeerd over het besluit van de Ridderkerkse gemeenteraad in juni jl. dat de scholengemeenschap GEMINI wordt gesitueerd op ons hoofdveld. Aansluitend daarop komt ook nieuwbouw voor Jeugdsociëteit De GOOTH en DE LOODS. Al enige tijd voert het bestuur overleg met de gemeente over de plannen en die zijn inmiddels in een vergevorderd stadium gekomen.

Op bovenstaande tekening (klik daarop voor een vergroting) is te zien dat ons hoofdveld verdwijnt en dat deze terugkomt op het veld dat door korfbalvereniging KCR is verlaten alsmede ons huidige veld 2/wetraveld. Op de verkregen ruimte wordt in de lengte richting ons nieuwe hoofdveld gesitueerd voor zien van kunstgras. De twee natuurgrasvelden (4 & 5) blijven gehandhaafd maar zullen enkele meters richting de Sportlaan opschuiven. Kunstgrasveld veld 3 wordt gehandhaafd. . Verder worden er ook drie kunstgrasvelden aangelegd die qua afmetingen speciaal worden ingericht voor pupillenvoetbal met kleinere teams. Alle trainings- en kunstgrasvelden zullen voorzien worden van LED kunstverlichting.

Het hoofdveld gaat omzoomd worden met een talud met een hoogte van ca. 1 meter hoog. Aan de zijde van de Sportlaan komt in dit talud een betonnen staantribune over een lengte van ca. 50 meter. Aan de andere zijde is ruimte gereserveerd voor een tribune, buitenkantine en kassa. Momenteel worden de opties verplaatsing (tribune) en/of nieuw onderzocht.

De huidige planning is dat de herinrichtingswerkzaamheden gaan starten per 22-5-2020. In deze planning is rekening gehouden met de voortgang van trainingen en wedstrijden. In het laatste kwartaal 2020 zullen de werkzaamheden gereed zijn. Zodra er nieuws te melden is, volgt weer communicatie via deze website.