Kennisgeving van de ledenadministratie

 

Op dit moment zijn in totaal 132 leden c.q. ouders en/of verzorgers van jeugdleden nog in gebreke gebleven daar waar het de betaling van hun contributie voor dit seizoen betreft. Het totaal bedrag wat hiermee gemoeid is is ongeveer een kleine € 31.000!!!

Hierbij het dringende verzoek om uiterlijk 15 December a.s. aan deze statutaire verenigingsverplichting te voldoen. Alle betrokkenen worden de komende 2 weken via hun trainer, coördinator of het bestuur hierop persoonlijk aangesproken. Niet betalen per uiterlijk 15 december a.s.;  dan zal RVVH helaas geen coulance meer kunnen tonen en tijdens de winterstop die leden die niet betalen gaan schorsen voor deelname aan trainingen + wedstrijden.

Is iemand zijn contributie nota kwijt dan kan men een kopie aanvragen bij ledenadministratie@rvvh.nl

Het bank rekening nummer is NL 89 RABO 0355 444 186 en graag als betalingskenmerk naam van het desbetreffende lid vermelden + eventueel geboorte datum.

Vertrouwende op ieder zijn medewerking.

Bestuur RVVH