Kernboodschap Gemeente Ridderkerk

KERNBOODSCHAP GEMEENTE RIDDERKERK INPASSING NIEUWBOUW GEMINI COLLEGE OP SPORTPARK RIDDERKERK

De afgelopen maanden zijn, in overleg met alle direct betrokken partijen, twee locaties voor nieuwbouw van het Gemini College nader onderzocht. Het gaat om de locatie hoek Populierenlaan / Rotterdamseweg en de locatie hoofdveld voetbalclub RVVH. De luchtkwaliteit en geluidsbelasting, een goede bereikbaarheid, de ligging ten opzichte van zwembad De Fakkel en de reservering van het tramtracé zijn doorslaggevende criteria die pleiten voor het hoofdveld van RVVH. Dit betekent wel dat het sportpark opnieuw ingericht moet en zal gaan worden.

De inpassing van de nieuwbouw van het Gemini College met een sportzaal op sportpark Ridderkerk staat op donderdag 6 juni 2019 op de agenda van de commissie en wordt naar verwachting op donderdag 13 juni 2019 in de gemeenteraad behandeld.

Het heeft de voorkeur om jongerencentrum de Loods en jongerensociëteit de Gooth ook te verplaatsen naar een locatie bij het nieuwe Gemini College. Argumenten voor deze nieuwe locatie zijn de goede bereikbaarheid, de ligging buiten een woonwijk, de beschikbare ruimte en de mogelijkheid die deze verhuizing biedt meer woningbouw te realiseren in het PC Hooftpark. Dit voorstel over verplaatsing wordt met de financiële en/of ruimtelijke gevolgen, los van de besluitvorming over de nieuwbouw van het Gemini College, op een later moment ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit betekent dat de uitwerking van dit aparte besluit nog moet plaatsvinden evenals het participatietraject.

We begrijpen dat dit bericht allerlei vragen oproept bij onze leden ten aanzien van de gevolgen voor RVVH. Voorlopig gaat het nog om een voornemen en pas na de besluitvorming door de gemeenteraad is een en ander meer concreet. Overigens is de raadsvergadering op 13 juni a.s. openbaar en dus toegankelijk voor een ieder die interesse heeft.

Bestuur RVVH