Selecteer een pagina

Indien je van plan bent RVVH te verruilen voor een andere vereniging of stopt met voetballen dien je al op voorhand, en wel voor uiterlijk 31 Mei a.s., je opzegging als lid aan te melden/ te bevestigen per email bij ledenadministratie@rvvh.nl

Doe je het laatstgenoemde niet dan is ieder lid na 1 Juni a.s. statutair verplicht tot betaling van de volledige contributie m.b.t. het aankomende seizoen!
Het spreekt voor zich dat het de ambitie en doelstelling van RVVH is dat leden lid blijven en niet hun lidmaatschap beëindigen maar de ledenadministratie wenst wel met deze melding aan alle zorgvuldigheid te voldoen.

sp-rvvh_01sp-rvvh_02sp-rvvh_03sp-rvvh_04sp-rvvh_05 sp-rvvh_06