Overschrijvingen & contributie!!

Beste RVVH Leden,

 

Het huidige seizoen loopt op zijn einde en de voorbereidingen naar het nieuwe seizoen zijn al in volle gang.

 

Indien je voornemens bent RVVH te verruilen voor een andere vereniging of te stoppen met voetballen dien je al op voorhand, en wel voor uiterlijk 15 Juni aanstaande je overschrijving/
opzegging als lid aan te melden/bevestigen per email aan ledenadministratie@rvvh.nl

 

Vanaf 16 Juni aanstaande is ieder lid statutair verplicht tot lidmaatschap en betaling van de volledige contributie verplichting voor het aankomende seizoen lopende van 1 Juli 2022 tot en met 30 Juni 2023.


Het spreekt voor zich dat het de ambitie en doelstelling van RVVH is dat leden lid blijven en niet hun lidmaatschap beëindigen maar het bestuur wenst met deze mededeling wel aan alle zorgvuldigheid te voldoen.

 

Bestuur RVVH