Onlangs werd door de overheid bekend gemaakt dat vanaf 29 april de jeugd tot en met 18 jaar weer samen onder bepaalde voorwaarden en restricties mag trainen in de buitenlucht. Ook zijn de richtlijnen van het kabinet door het NOC NSF bekendgemaakt;

https://nocnsf.nl/sportprotocol

Na intern en onderling overleg met sommige direct betrokkenen zijn wij als bestuur tot het besluit gekomen dat voetballen/trainen onder de huidige door het Kabinet vastgestelde voorwaarden helaas niet passen binnen de huidige mogelijkheden van ons sportpark en verenigingsbeleid. Met de gestelde voorwaarden komen o.a. de beheersbaarheid, veiligheid, medische zorg, hygiëne en ouder betrokkenheid in het geding. Wij kunnen met deze voorwaarden en maatregelen niet voldoen aan onze verantwoordelijkheden richting leden, ouders, trainers, vrijwilligers en derden.

Ook is de laatste tijd meermaals via de website en facebook pagina RVVH gecommuniceerd m.b.t. de herinrichtingswerkzaamheden op ons sportpark welke vanaf 18 Mei a.s. zouden gaan plaats vinden. Toen indertijd bekend werd gemaakt door de KNVB dat de competities definitief meer zouden worden uitgespeeld spreekt het voor zich dat Gemeente, RVVH en de aannemer in onderling overleg hebben bekeken welke werkzaamheden in de planning vooruit geschoven konden worden. De grasvelden zijn in de zomer pauze rust gegaan sinds 3 April j.l. in plaats van medio Juni; inmiddels is er een 4 meter hoog hek rondom zwembad de Fakkel geplaatst, en is het verzoek gedaan de verplaatsing van de toplaag van veld 1 naar veld 3 zo spoedig mogelijk te gaan realiseren. Deze laatste werkzaamheid stond in de planning voor begin juni. E.e.a. betekent automatisch dat binnenkort ons sportpark in een grote ‘’bouwplaats/werk in uitvoering’’ veranderd welke verboden toegang zal zijn voor onbevoegden.

Op basis van bovenstaande wetenschap en argumenten, in relatie tot de noodzaak om geen onnodige risico’s te nemen, zullen er tot aan het nieuwe seizoen geen voetbal activiteiten op het sportpark van RVVH kunnen plaatsvinden.

Wij zullen de berichtgeving vanuit de KNVB de komende weken nauwlettend in de gaten houden en hopen u zo spoedigmogelijk te kunnen informeren over de voetbal mogelijkheden m.b.t. het nieuwe seizoen. Houd de komende periode dan ook onze gwebsite en facebook pagina nauwlettend in de gaten.

Wij wensen u allen veel gezondheid toe en danken u voor uw begrip.

Bestuur vv RVVH