Maandag 4 mei a.s. is gestart met de herinrichtingswerkzaamheden op het Sportpark. Deze werkzaamheden zorgen voor veel bouwverkeer met machines en voertuigen. Om ongelukken te voorkomen is het Sportpark gesloten en verboden toegang voor onbevoegden. Via deze website zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen. Voor vragen aangaande de herinrichting kunt u contact opnemen met E(rik) den Hartog (harto132@planet.nl).PLANNING

Hieronder een aantal interessante mijlpalen in de planning (onder voorbehoud):

Start voorbereidende werkzaamheden   6/5

Nieuw hoofdveld                                                                                                       

 • Opruimwerkzaamheden korfbalveld en jeu de boules  18/5
 • Aanbrengen lichtmasten  2/6
 • Opruimwerkzaamheden wetraveld  2/6
 • Aanbrengen drainage incl. putten  30/6
 • Aanbrengen kabels en leidingen incl. beregening en verlichting  22/6
 • Ontgraven cunet hoofveld incl. verharding  19/6
 • Aanbrengen drainzand   26/6
 • Aanbrengen betonplaten  2/7
 • Aanbrengen gazonbanden en betonklinkers en grasbetontegels  7/7
 • Egaliseren drainzand  7/7
 • Keuring drainzand  8/7
 • Aanbrengen lava  9/7
 • Aanbrengen betonblokken t.b.v. tribune  9/7
 • Doorsteken drainage  10/7
 • Egaliseren sporttechnische laag  10/7
 • Keuring sporttechnische laag  13/7
 • Aanbrengen kunstgras  14/7
 • Aanbrengen hekwerk  21/7
 • Aanbrengen bio based kantplanken  23/7
 • Aanbrengen sportmeubilair  28/7
 • Aanbrengen beregening op hekwerk  28/7
 • Eindkeuring  30/7

Bestaand hoofdveld 

 • Opnemen en transporteren bestaande kunstgrasmat  18/5
 • Opruimwerkzaamheden bestaand hoofdveld  2/6
 • Sloop tribune, buitenkantine en kassagebouw  2/6
 • Ontgraven sporttechnische laag in depot  8/6

Veld 3                                                                                                                           

 • Opruimwerkzaamheden  18/5
 • Herstellen verharding rondom   26/5
 • Aanpassen drainage  3/6
 • Doorsteken drainage  5/6
 • Egaliseren sporttechnische laag  8/6
 • Keuring sporttechnische laag  9/6
 • Aanbrengen bestaande kunstgrasmat  10/6
 • Herstellen hekwerk en aanbrengen kantplanken  24/6
 • Aanbrengen bio based kantplanken  17/6
 • Aanbrengen sportmeubilair  24/6

Pupillenvelden 2 A,B,C 

 • Opruimwerkzaamheden  8/6
 • Aanbrengen lichtmasten  2/6
 • Ontgraven cunet pupillenvelden incl. verharding 10/6
 • Aanbrengen kabels en leidingen  17/6
 • Aanbrengen drainage incl. putten  23/6
 • Aanbrengen drainzand + verwerken  11/6
 • Doorsteken drainage  26/6
 • Aanbrengen betonplaten  25/6
 • Aanbrengen kunstgrasmat velden 2A, 2B, 2C   9/7
 • Aanbrengen hekwerk  23/7
 • Aanbrengen bio based kantplanken  23/7
 • Aanbrengen sportmeubilair  30/7
 • Eindkeuringen  13/8

Natuurgrasvelden            

 • Opruimwerkzaamheden natuurgrasvelden   2/6
 • Ontgraven en aanvullen cunet t.b.v. verhardingen rondom  8/6
 • Aanbrengen kabels en leidingen  11/6
 • Aanvullen cunet verhardingen rondom natuurgrasvelden  16/6
 • Aanbrengen betonplaten  19/6
 • Aanbrengen overige verharding  25/6
 • Aanbrengen hekwerk  25/6
 • Egaliseren en inzaaien natuurgrasvelden  3/7
 • Aanbrengen sportmeubilair  7/7

7) Overige                                                                                                                       

 • Opruimen asfaltverhardingen voor Nutsvoorzieningen  6/5
 • Aanbrengen heipalen en fundering nieuwe tribune  2/6
 • Aanbrengen kabels en leidingen nutsvoorzieningen 11/5
 • Opruimwerkzaamheden verharding en groen  22/6
 • Verwijderen en aanbrengen betonplaten containers  15/6
 • Herschikken containers in containerhoek  22/6
 • Verwijderen riool 3 dagen   29/6
 • Aanbrengen nieuw DWA riool  2/7
 • Aanbrengen Riool rondom clubhuis  13/7
 • Ontgraven en aanvullen cunet t.b.v. verhardingen  13/7
 • Aanbrengen bloembakranden  23/7
 • Afbouw tribune  22/6
 • Aanbrengen verhardingen middenterrein  20/7
 • Aanbergen verhardingen rondom clubhuis  6/8
 • Afwerken plantenvakken  6/8
 • Afwerken/egaliseren grond oude hoofdveld  20/7
 • Aanbrengen terreinhekwerk  23/7