Maandag 4 mei a.s. is gestart met de herinrichtingswerkzaamheden op het Sportpark. Deze werkzaamheden zijn vrijwel afgerond. Degenen die de afgelopen weken op het sportpark zijn geweest hebben met eigen ogen de wijzigingen kunnen aanschouwen. 

Toelichting:

Naast de herinrichting van paden, velden etc. zijn er de afgelopen maanden ook door een aantal vrijwilligers enorm veel werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er een volledig nieuw communicatienetwerk voor internet, email en video aangelegd in het clubhuis, de vrijstaande jeugdcommissie ruimte, de toekomstige buitenkantine en de nieuwe tribune.  

Ook is de trap naar de kantine aangepakt. De houten treden zijn vervangen door stalen treden en ook de balustrades en leuningen hebben aandacht gekregen. De kunststof gietvloer, bovenaan de trap, is eveneens vervangen. En begin september is een traplift geinstalleerd. Alle houten raam- en deurkozijnen etc. op de begane grond en verdieping zijn voorzien van een nieuwe verflaag. Verder is een groot deel van de verlichting op de begane grond vervangen door LED verlichting, de CV installatie is vervangen, de warmwatervoorziening heeft groot onderhoud gehad, de CV installatie in de jeugdruimte heeft eveneens groot onderhoud gehad, de mechanische ventilatie heeft groot onderhoud gehad waarbij de ventilator op het dak is vervangen, de kleedkamers en aansluitende ruimten hebben een grote schoonmaakbeurt gehad, is de afwasmachine in de keuken vervangen en er zijn daarnaast nog heel veel grotere en kleinere klussen binnen en buiten uitgevoerd.

De zeecontainers, die worden gebruikt als kleedkamer c.q. voor de berging van materialen etc. moeten ook nog een opknapbeurt krijgen aan de buitenzijde. Dat gebeurt nog in het laatste kwartaal dit jaar.

Bij het hoofdveld is naast de tribune inmiddels ook een nieuwe kassa unit geplaatst. De voortgang v.w.b. de bouw van de nieuwe tribune verloopt stroef. Tijdens de bouw zijn er veel zaken niet goed gegaan waardoor deze aanvullend of opnieuw moeten worden uitgevoerd. De volledige afronding wordt in de eerste week van oktober verwacht. 

De nieuwe geluidsinstallatie is inmiddels in gebruik en ook het scorebord is weer functioneel. Op de tribune is een camerasysteem geinstalleerd zodat wedstrijden, die op het hoofdveld worden gespeeld, door trainers kunnen worden geevalueerd.

De wens is om zo snel als mogelijk een nieuwe buitenkantine te plaatsen. De fundering is inmiddels gerealiseerd en alle noodzakelijke voorzieningen voorbereid. Nu de herinrichting vrijwel is voltooid moet het bestuur gaan beoordelen of er nog voldoende financiele draagkracht is om dit project te kunnen realiseren. Wordt dus vervolgd. 

Eind november gaat de gemeente nog de aanplant realiseren van de vele plantvakken en taluds. Momenteel is het ontwerp hiervoor in de maak. 

Om u een goede indruk te kunnen geven van de veranderingen, heeft Danny Spelde video opnamen gemaakt met een drone en die hopen wij nog deze week te kunnen plaatsen op deze website. 

Voor vragen aangaande de herinrichting kunt u contact opnemen met E(rik) den Hartog (harto132@planet.nl).