Vernielingen & vandalisme


Afgelopen week is geconstateerd dat de buitenbeplating van de tribune moedwillig is beschadigd. Hiervan is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

De afgelopen zomer is ons sportcomplex overigens zeer veelvuldig in gebruik door kleine- en grote groepen van personen die zich te buiten gaan aan vernielingen en beschadigingen. De afgesloten poorten en hekwerken vormen voor deze groepen geen belemmering. Daar wordt overheen geklommen en soms worden daarbij zelfs poorten ontzet.

De vernielingen/beschadigingen bestaan uit het afsteken van vuurwerk op het kunstgras (brandschade), reclameborden, doelen en doelnetten, beplanting, ruiten en nu ook de tribune.

De gemeente is eigenaar van het sportcomplex maar de opstallen zijn van vv RVVH. Ook andere verenigingen in onze gemeente en met een buiten-accommodatie hebben met deze problematiek te maken. De gemeente Ridderkerk is daarvan al geruime op de hoogte. Inmiddels heeft er afstemming plaatsgevonden met de andere verenigingen en dat heeft geleid tot een afspraak met de gemeente Ridderkerk om te overleggen over oplossingen. 

Alle leden van onze vereniging wordt verzocht om ook scherp te zijn op beschadigingen die aan onze opstallen worden toegebracht en daar melding van te doen. De dagen worden immers weer korter en in het donker wordt er ook meer vandalisme gepleegd. Onderneem niet zelfstandig actie richting individuen en/of groepen als misstanden worden geconstateerd. Dit kan agressiviteit oproepen en dat kan leiden tot ernstiger gevolgen.