Beste RVVH-ers,

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die namens het kabinet werden aangekondigd tijdens de persconferentie op 13 oktober 2020, gelden met ingang van 14 oktober 2020 de volgende maatregelen voor RVVH. Dit om de gezondheid en veiligheid van RVVH-ers en bezoekers te kunnen borgen en om trainingen en wedstrijden te kunnen blijven faciliteren.

  • Ons clubhuis is gesloten.
  • Kleedkamers en daarmee ook de douches mogen niet worden gebruikt.
  • De competities voor alle elftallen zijn stilgelegd.
  • Voor de trainingen van de jeugd verwijzen we u naar onderstaande artikel elders op de website.

Consequenties nieuwe coronamaatregelen voor de jeugd

Staysafe

Voor veel gestelde vragen over het coronavirus en sport wordt verwezen naar de link van de:

Bovenal willen wij duidelijk maken dat het (kunnen blijven) bedrijven van sport door onze leden voor dit moment ons belangrijkste doel moet zijn. Gezelligheid, in het clubhuis of in de kleedkamer (hoe essentieel ook voor een club als RVVH) komt voorlopig op een tweede plaats. 

Alvast dank voor jullie medewerking,

Bestuur RVVH