Voorlopige teamindelingen JO8 t/m JO13 seizoen 2024/2025

Als RVVH hebben we grofweg twee doelstellingen die de teamindelingen beïnvloeden.

  1. Leden zijn zo lang mogelijk lid bij RVVH.

Dit houdt in dat we ieder lid het liefst van de Voetbalschool tot de Senioren bij ons betrokken houden. Uit die doelstelling vloeit een tweede doelstelling voort

  1. Jeugdleden zo goed mogelijk klaarstomen voor het seniorenvoetbal.

Dit hoeft uiteraard niet per se Heren 1 of Vrouwen 1 te zijn, hoewel RVVH daar wel graag zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugd terugziet. Ieder individu heeft immers zijn eigen niveau en ambitie. Dus proberen we ook jeugdleden voor te bereiden op andere seniorenelftallen. Dit houdt in dat we hen willen helpen in het comfortabel genoeg zijn op het veld, zowel technisch, tactisch, fysiek als mentaal, om na het jeugdvoetbal moeiteloos te kunnen meedoen met het betreffende niveau. Hierdoor hoeven leden niet uit te stromen omdat er geen team is dat past bij hun niveau. Deze doelstellingen leiden tot een stappenplan dat is gehanteerd voor de totstandkoming van deze teams. 

  1. Geboortejaar

Leden worden, zoals de KNVB regels voorschrijven, ingedeeld per geboortejaar. Leden zijn daarom gegroepeerd per geboortejaar en dat is als uitgangspunt gebruikt. Hierbij geldt dat rekening is gehouden met biologische leeftijd. Dit begrip neemt de fysieke ontwikkeling van een individu ten opzichte van leeftijdsgenoten in acht. Zo zou een lid, dat middenin 2010 geboren is, qua lengte en gewicht meer weg kunnen hebben van een lid dat halverwege 209 geboren zou zijn. Het tegenovergestelde is ook waar. Hiermee kan RVVH, in overleg met ouder(s) besluiten om een lid een leeftijdsgroep lager of hoger te plaatsen. Als een lid op een ander niveau uitgedaagd zou moeten worden kan RVVH, in overleg met ouder(s), besluiten om dit lid in een andere leeftijdsgroep te plaatsen. RVVH streeft er uiteraard na om voor al haar leden een team te hebben. Dit betekent dat er soms een keuze moet worden gemaakt die niet volledig aansluit bij de wensen van een individu om tot een volledig team te komen. Wanneer het noodzakelijk is om te schuiven om tot een team te komen wordt altijd gekeken naar de meest passende opties. In geen geval is een lid de dupe geworden van de noodzaak om teams volledig te maken. 

  1. Gelijkwaardigheid

RVVH gelooft dat gelijkwaardigheid de grootste bepaler is voor zowel plezier als ontwikkeling. Helaas is het niet altijd mogelijk om tot volledig gelijkwaardige teams te komen, maar dit is wel altijd het streven. 

  1. Sociale voorkeuren

Het is zo dat lang niet alle leden maximale ontwikkeling of optimaal resultaat nastreven en dat plezier bij hen de belangrijkste factor is. Binnen het redelijke is hiermee rekening gehouden, ondanks de zienswijze van RVVH dat gelijkwaardigheid tot meer plezier en ontwikkeling leidt.

Met behulp van dit stappenplan is gekomen tot de voorlopige teamindelingen.

De teamindelingen zijn per leeftijdscategorie gemaakt in overleg met de coördinatoren en de trainers binnen deze groep.

Leden die reeds hebben opgezegd per volgend seizoen zijn niet in de teams opgenomen. Nieuwe aanmeldingen zijn reeds meegenomen. Voor teams waar nog plekken open zijn, gaan we ons in de komende periode inzetten om die open plekken op te vullen.

Mochten er naar aanleiding van deze indeling nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u deze mailen naar jeugdtconderbouw@rvvh.nl

Er zijn nog enkele teams waar op dit moment 1 of meerdere trainersposities vacant zijn. Ook hier wordt de komende periode naar gezocht.

Ouders die deze positie willen opvullen kunnen zich melden bij 1 van de coördinatoren of mailen naar jeugdtconderbouw@rvvh.nl

Sportieve groet,

Jeugdcommissie RVVH

Aankomende evenementen