Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de activiteitencommissie RVVH

Ben jij een gezelligheidsdier en zit jij boordevol ideeën? Of zou je graag een steentje willen bijdragen aan de activiteiten binnen RVVH?

Wij zijn op zoek naar een nieuwe activiteitencommissie! Samen met de overige leden ben je verantwoordelijk voor het verzinnen van leuke (nieuwe) activiteiten.

 De activiteitencommissie organiseert verschillende nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel de jeugdleden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of (meer) financiële middelen te verwerven.

Taken

  • Organiseert diverse activiteiten gedurende het jaar, waaronder Grote Clubactie, interne activiteiten, oliebollentoernooi, puppykamp, vrijwilligersavond, seizoenafsluiting voor de teams, penaltybokaal voor de O11-teams
  • Geeft de planning vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden
  • Verzorgt de financiële kant van zaken en zorgt voor voldoende financiën voor het organiseren van activiteiten
  • Bevorderen dat ouders/verzorgers ondersteunende werkzaamheden voor de RVVH jeugd verrichten
  • Houden van vergaderingen van de commissie 1x per 4/6 weken.

Heeft u interesse om onze activiteitencommissie te versterken. Meld u dan nu aan via rvvh.operationeel@gmail.com.