Opzeggen

Indien je van voornemens bent RVVH te verruilen voor een andere vereniging of stopt met voetballen dien je al op voorhand, en wel voor uiterlijk 15 juni van het lopende kalenderjaar je opzegging als lid aan te melden/ te bevestigen per email aan; ledenadministratie@rvvh.nl

Vanaf 16 juni vanaf het lopende kalenderjaar is ieder lid statutair verplicht tot betaling van de volledige contributie m.b.t. het aankomende seizoen!


Het spreekt voor zich dat het de ambitie en doelstelling van RVVH is dat leden lid blijven en niet hun lidmaatschap beëindigen maar het bestuur wenst wel met deze melding aan alle zorgvuldigheid te voldoen.

Aankomende evenementen