Onderhoud actueel (update 9-9-2022)

Aangezien we regelmatig vragen ontvangen over het onderhoud van onze accommodatie hierbij een update.

In de zomervakantieperiode is de fustopslag op de begane grond gereinigd en opgeknapt door de wanden te verven, de vloer te egaliseren. Ook zijn diverse reparaties aangebracht. Het geheel zit er weer fris uit. 

Nu de trainingen weer zijn begonnen vormt het basis-onderhoud (reinigen van de accommodatie: kantine, kleedkamers, tribune, terrein, etc.) weer een groot deel van de werkzaamheden die door de werkploeg wordt uitgevoerd. Daarbij is het helaas ook noodzakelijk steeds weer reparaties uit te voeren ten gevolge van moedwillige vernieling/vandalisme. 

Er staan nog wel een aanmerkelijk aantal grotere klussen op de planning en die worden naar prioriteit opgepakt. Getracht wordt om het meeste werk hiervan zelfstandig uit te voeren om kosten voor de vereniging te besparen. Deze besparingen zijn in deze tijd ook dringend noodzakelijk. Vooral het energieverbruik baart grote zorgen. 

Om het verbruik van douchewater te beperken is het doel om de huidige douchekranen te vervangen door drukknoppen. Dit geschiedt gefaseerd in de periode oktober/november a.s.

Renovatie van de kantinekeuken is dringend noodzakelijk. Momenteel wordt een plan uitgewerkt gericht op uitvoering  tijdens de winterstop (dec/jan a.s.). Om kosten te drukken gaat ook dit weer zoveel als mogelijk in zelfwerkzaamheid uitgevoerd worden. Ook is het in de korte beschikbare tijd niet mogelijk om de gehele keuken aan te pakken. Voorlopig is dat alleen het gedeelte van keukenblok en de wanden achter dit keukenblok. 

Wilt u ook ondersteuning bieden aan het onderhoud van onze accommodatie. Hulp is altijd welkom. Als u daartoe niet in de gelegenheid bent maar toch uw steentje wilt bijdragen dan is financiële ondersteuning voor één van onze grotere klussen ook zeer welkom. Geïnteresseerd geraakt? Neem dan s.v.p. contact op met Erik den Hartog (harto132@planet.nl).