Contributie inning !!

 

Samenwerking NIKKI   


Het bestuur van RVVH voert om haar moverende redenen de inning van de contributiegelden in samenwerking met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie. Betalingen aan NIKKI kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u van NIKKI zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.


Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat RVVH uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren.  Ook wordt voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een inmiddels noodzakelijk verlengstuk van het bestuur en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

U ontvangt medio augustus/september de eerste e-mail met een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in 10-maandelijkse termijnen betaald. Een andere wijze van betalen is niet mogelijk. 

Wanneer u in september nog geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten dat u lid bent van RVVH, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.


Termijnbetalingen

Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt. 


Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, bijvoorbeeld de Ridderkerk of Rotterdam pas, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen.

U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website www.nikki.nl / koppeling ‘’Nikki voor de leden’’, FAQ – NIKKI


Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
  4. Wanneer NIKKI en dus vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen, na diverse sommaties hier toe door NIKKI een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.

De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel plezier en succes tijdens het nieuwe seizoen!