Laatste berichten

Kennisgeving van de ledenadministratie

  Op dit moment zijn in totaal 132 leden c.q. ouders en/of verzorgers van jeugdleden nog in gebreke gebleven daar waar het de betaling van hun contributie voor dit seizoen betreft. Het totaal bedrag wat hiermee gemoeid is is ongeveer een kleine € 31.000!!! Hierbij het dringende verzoek om uiterlijk 15 December a.s. aan deze statutaire…

Lees meer

Pinnen…Ja Graag !!!

Sinds vorig seizoen kan er in de kantine met pin worden betaald. Niettemin wordt er toch ook nog veel contant afgerekend. Gelet op de voordelen voor zowel de kantinebezoekers als voor RVVH en daarnaast ook voor de veiligheid, willen we alle leden verzoeken zo veel gebruik te maken van de mogelijkheid tot pinnen. We hopen…

Lees meer