Beste RVVH-ers, Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die namens het kabinet werden aangekondigd tijdens de persconferentie op 13 oktober 2020, gelden met ingang van 14 oktober 2020 de volgende maatregelen voor RVVH. Dit om de gezondheid en veiligheid van RVVH-ers en bezoekers te kunnen borgen en om trainingen en wedstrijden te kunnen blijven faciliteren.…

Lees meer

Maandag 4 mei a.s. is gestart met de herinrichtingswerkzaamheden op het Sportpark. Deze werkzaamheden zijn vrijwel afgerond. Degenen die de afgelopen weken op het sportpark zijn geweest hebben met eigen ogen de wijzigingen kunnen aanschouwen.  Toelichting: Naast de herinrichting van paden, velden etc. zijn er de afgelopen maanden ook door een aantal vrijwilligers enorm veel…

Lees meer