Wij rekenen op al onze leden en dus ook op u !

Volgens de bestaande definities is een vereniging een groep van mensen die samen een bepaald doel willen behalen. Dat betekent ook dat van onze leden wordt gevraagd een bijdrage te leveren zodat het ook mogelijk wordt dit doel te bereiken. Het afdragen van de contributie betekent niet automatisch dat daarmee uw bijdrage is afgekocht en dat andere leden de handen maar uit de mouwen moeten steken. We zijn immers geen sportschool.

Voor en achter de schermen wordt er door een steeds kleiner wordende groep leden veel werk verricht en dat is op den duur niet vol te houden. Dit gaat uiteindelijk leiden tot nadelige consequenties voor het plezier, welke u als actief- of rustend lid beleeft aan de vereniging. Daarom doen we als Bestuurscommissie hierbij opnieuw een dringende oproep om ook enige vorm van ondersteuning te gaan verlenen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze club, die inmiddels alweer 105 jaar bestaat. We hopen dat u zich aangesproken voelt en een bijdrage wilt leveren. Neem in dat geval contact op met één van de leden van de bestuurscommissie of vul direct het aanmeldformulier in zodat we met u in contact kunnen treden. 

KASSA/KAARTCONTROLE

Nu het seizoen voor RVVH 1 weer is gestart doen we een oproep aan al onze leden om een bijdrage te leveren voor de kassa, poort- en kaartcontrole. Onze vaste kassière (Nicolet) en kaartcontroleur (Henk) hebben aangegeven om, na zeer vele jaren hier invulling aan te hebben gegeven, hiermee te stoppen. We zijn deze personen ontzettend dankbaar dat zij dit zolang hebben uit willen voeren en begrijpen dat ze dit stokje ook een keer willen overdragen.

We denken dat het heel lastig is om nog leden te vinden die bij iedere thuiswedstrijd deze taak op zich willen nemen. Maar met een rooster waarbij we het aantal van 15 wedstrijden verdelen moet het toch mogelijk zijn lijkt ons. Het gaat slechts om ca. 1 uur per wedstrijd. Klik hier om het rooster te bekijken. We rekenen op uw steun hierbij omdat de opbrengst vanuit de kassa een belangrijke bron van inkomsten is op de begroting. We zullen ook actief mensen gaan benaderen de komende weken op basis van dit rooster. Voor aanmelding of vragen kunt u een e-mail sturen naar facilitairezaken@rvvh.nl.

WIJ REKENEN OP U !

Bestuurscommissie vv RVVH