MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Momenteel heeft nagenoeg ieder gezin te maken met stijgende energiekosten, helaas ook RVVH. Douchen na een training en/of wedstrijd vinden wij als vereniging vanzelfsprekend, echter ook onze energie kosten zijn inmiddels buitenproportioneel gestegen. Binnen ons energiecontract worden wij inmiddels geconfronteerd met maandlasten welke bijkans 3 tot 4x hoger liggen dan te doen gebruikelijk terwijl ons verbruik tot nu toe nagenoeg hetzelfde is gebleven. Tot aan vorig seizoen betaalde RVVH per seizoen tussen de € 24/28.000,00 en zonder de hieronder genoemde ingrepen zouden de kosten voor dit seizoen kunnen gaan oplopen tot wel tussen de € 80/85.000,00!!!Deze extreme toename van de operationele kosten heeft heel veel negatieve impact op onze begroting. RVVH moet vermijden dat de door ons gedurende de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwde financiële reserves alleen naar de gas- en energierekening gaan. Omdat onze leden mogen verwachten dat wij als RVVH jullie voor nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk willen blijven faciliteren ontkomen wij er niet aan een aantal noodzakelijke ingrepen door te voeren, dit met ingang van maandag 3 oktober a.s. en vooralsnog t/m vrijdag 31 maart 2023. Het gaat hierbij om de navolgende aanpassingen;

  1. Op de trainingsavonden maandag, dinsdag en woensdag gebruik van kleedkamers voor omkleden maar geen gebruik van de douches, kantine blijft gesloten. Kantine alleen geopend op dinsdagavond wanneer teams thuis spelen, bijvoorbeeld in geval van districtsbeker, VR Cup etc. In voorkomend geval kleedkamer + douchen op dinsdagavond toegestaan.
  2. Donderdagavond gebruik van kleedkamers + douchen alleen toegestaan voor de senioren dames en heren, onder 23 en 35+ – kantine geopend vanaf +- 18:30/18:45 uur.
  3. Oefenwedstrijden op doordeweekse avonden op ons sportpark zullen tot een minimum worden beperkt.
  4. Zaterdag wedstrijddag; gebruik van kleedkamers + douchen toegestaan, kantine geopend vanaf +- 08:00 uur.

Naast bovenstaande zal RVVH zelf een aantal maatregelen treffen;

  1. Het instellen van de cv installatie binnen een vast tijdsprogramma op een door de overheid geadviseerde temperatuur gedurende de winterperiode van maximaal 19oC.
  2. Het met ingang van 3 oktober op kosten van RVVH gefaseerd vervangen van alle draaiknoppen in de douches voor drukknoppen (totaal 30 stuks, dit om toekomstig onnodig water en gas verbruik te voorkomen).
  3. Voor dit seizoen geen tussentijdse contributieverhoging door te voeren in de verwachting dat iedereen zijn of haar steentje zal bijdragen hier met elkaar doorheen te komen.

Aansluitend op dit laatste punt willen wij iedereen erop attenderen dat de RABO Clubsupport actie inmiddels is gestart en er op RVVH gestemd kan worden t/m dinsdag 27 september aanstaande, hoe meer stemmen op RVVH hoe hoger de bijdrage van de Rabobank aan ons zal zijn. Wij zullen daarnaast al onze ervaring en creativiteit inzetten kosten te besparen en gelden te genereren om financieel gezond te blijven. Overige bijdrage(n) en/of acties of suggesties hiertoe onder de noemer “LAAT RVVH NIET IN DE KOU STAAN” zullen wij dankbaar ontvangen en zijn dan ook altijd van harte welkom!

Met sportieve groet,

Bestuur RVVH,

S.C.L. (Stefan) Komduur
Voorzitter