Rookbeleid RVVH

Met ingang van 1 maart a.s. is het niet langer toegestaan te roken in onze binnenruimten, ter verduidelijking dit betreffen de  kleedkamers/kantine/(jeugd)bestuurskamers/tribune en/of alle overige ruimten welke zich binnen bevinden.

Tot op heden zijn wij hier (te) tolerant in geweest, echter ontvangen wij de laatste tijd hierover veel klachten. Wet- en regelgeving (tabakswet) schrijft voor dat alle plekken welke voor gemeenschappelijk gebruik toegankelijk zijn rookvrij dienen te zijn.

Omdat ik heel goed begrijp dat ik mensen niet zomaar kan aanzetten volledig te stoppen met roken en (vooralsnog) zeker niet van plan ben roken enkel buiten ons Sportpark toe te staan, blijft buiten roken binnen ons Sportpark wel toegestaan.

Vertrouwende erop hiermee een ieder voldoende te hebben geïnformeerd en rekenend op jullie medewerking, ook in het aanspreken van elkaar wanneer hier onverhoopt geen opvolging aan gegeven wordt.

Met vriendelijke groet, Stefan Komduur
Voorzitter RVVH

Aankomende evenementen